Zaloguj do FINASSET
Formularz zapytania
Masz pytanie? Podaj temat a my oddzwonimy.
2017-11-13
Stopy procentowe
WIBID 3M 1,53
WIBOR 3M 1,73
WIBOR 1M 1,66
EURIBOR 3M -0,33
EURIBOR 1M -0,37
Strona Główna » Oferta » Finanse dla przedsiębiorstw » Średnie i duże przedsiębiorstwa

Finanse dla przedsiębiorstw

Wybierz produkt:

Finansowanie bieżącej działalności

Kredyty obrotowe, odnawialne i w rachunku bieżącym przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności przedsiębiorstwa. W zależności od specyfiki prowadzonej działalności kredyty mogą mieć formę: kredytów obrotowych ze spłatą jednorazową na koniec okresu kredytowania, spłatę w ratach miesięcznych oraz formę odnawialną (klient korzysta z takiej kwoty kredytu jaka w danej chwili jest mu niezbędna w ramach przyznanego limitu).

Wymagane dokumenty

dla kogo:

 • Przedsiębiorstwa działające ponad rok czasu
 • Przedsiębiorstwa z siedzibą w Polsce, które nie mają obowiązku stosowania zasad rachunkowości określonych Ustawą o rachunkowości
 • Przedsiębiorstwa z siedzibą w Polsce, które są zobowiązane do stosowania zasad rachunkowości określonych Ustawą o rachunkowości

zalety:

 • znakomite uzupełnienie środków finansowych, którymi dysponuje przedsiębiorstwo
 • finansowanie bieżących potrzeb przedsiębiorstwa lub bieżących płatności
 • zachowanie płynności i ciągłości w prowadzonej działalności
 • kwota kredytu od 10.000 zł
 • dostępne waluty: PLN, EUR, CHF, USD
 • okres kredytowania nawet do 36 miesięcy
 • W przypadku transakcji nie obarczonej ryzykiem, analiza kredytowa oparta na zabezpieczeniu z ograniczonym wglądem w sytuację finansową Klienta.
 • Istnieje możliwość zmiany zabezpieczenia kredytu obrotowego w trakcie okresu kredytowania.

Faktoring

Faktoring to możliwość uzyskania środków zaraz po wystawieniu faktury, zastępuje kredyt a firma faktoringowa nie wymaga zabezpieczeń (np. hipoteki na nieruchomości czy zastawu na środkach trwałych i zapasach). Twoi odbiorcy docenią możliwośc regulowania swoich płatności w poźniejszym terminie dzięki czemu uzyskujesz przewagę nad konkurencją bez negatywnego wpływu na płynnośc finansową Twojej Firmy.

Pamiętaj, że sprawdzeni od lat odbiorcy mogą w dobie pogarszania się sytuacji rynkowej mieć problemy z terminowym regulowaniem swoich zobowiązań. Wszystkie kłopoty odbiorców na zasadzie efektu domina mogą się skumulowac w jednym czasie jeśli się nie wdroży faktoringu, zwłaszcza pełnego.

Wymagane dokumenty

dla kogo:

 • Dla firm handlowych oraz produkcyjnych
 • Dla firm działających od lat jak i nowo- powstałych (faktoring może uzyskać firma, która często nie dostanie kredytu)
 • Mogą się ubiegac firmy mające zaległości w ZUS i US 

zalety:

 • dyscyplinowanie odbiorców do zapłaty w terminie
 • ubezpieczenie ryzyka braku zapłaty przez kupującego i jego
 • przewaga nad konkurencją, ponieważ możesz oferować długie terminy płatności odbiorcom a Twoja płynnośc finansowa nie ucierpi
 • jest dużo rzadziej wypowiadany niż kredyt gwarantując stabilność finansową firmy
 • brak rzeczowych zabezpieczeń

Leasing

Zastanawiasz się nad zakupem środków trwałych do Twojej Firmy? Nie wiesz w jaki sposób je sfinansowac? Leasing jest doskonałą alternatywą dla kredytu inwestycyjnego. Poza stałymi, przewidywalnymi miesięcznymi kosztami obsługi zyskujesz możliwośc obniżenia podatków (rata leasingowa stanowi koszt uzyskania przychodu). Dodatkowo analiza ekonomiczna czy wymogi formalne są znacznie bardziej przyjazne w przypadku ubiegania się o leasing niż kredyt bankowy.

Wymagane dokumenty

dla kogo:

 • Dla firm produkcyjnych, handlowych oraz usługowych
 • Dla firm działających od lat jak i nowo- powstałych 

zalety:

 • Przewidywalne miesięczne koszty
 • Efekt „tarczy podatkowej” (rata leasingowa stanowi koszt uzyskania przychodów)
 • Szybka i elastyczna możliwośc wyposażenia Twojej firmy w niezbędne środki trwałe bez angażowania dodatkowego kapitału
 • Finansowanie szerokiego spektrum środków trwałych (od sprzętu biurowego i oprogramowania, poprzez pojazdy, maszyny i urządzenia do nieruchomości)

Gwarancje bankowe

Gwarancja bankowa jest to zobowiązanie Banku wystawiającego gwarancję do zapłaty wierzycielowi (beneficjentowi gwarancji) określonej sumy pieniężnej w przypadku, gdy zleceniodawca nie wypełni określonych w gwarancji zobowiązań. Z treści gwarancji bankowej wynika rodzaj i zakres zobowiązania oraz warunki, które muszą być spełnione, aby mogła nastąpić wypłata z gwarancji. Zobowiązanie to opiewa na określoną kwotę lub górną granicę kwoty, do wysokości której mogą nastąpić wypłaty z gwarancji. Gwarancja bankowa zabezpiecza zobowiązania umowne ściśle według jej treści.

Udzielenie gwarancji przez renomowany banku wzmacnia wiarygodność zleceniodawcy w ocenie kontrahenta.

Wymagane dokumenty

korzyści:

 • zabezpieczenie płatności,
 • udzielenie gwarancji przez renomowany banku wzmacnia wiarygodność zleceniodawcy w ocenie kontrahenta,
 • pewność dla Beneficjenta gwarancji, że w przypadku nie wypełnienia zobowiązań przez kontrahenta, Bank gwarant wykona świadczenie pieniężne na jego rzecz,
 • przedłożenie gwarancji umożliwia zleceniodawcy rozpoczęcie lub kontynuację efektywnej współpracy z partnerem handlowym.

z punktu widzenia przedmiotu transakcji wystawia się następujące rodzaje gwarancji:

 • gwarancje spłaty kredytu,
 • gwarancje zapłaty za dostarczenie towaru lub wykonanie usługi,
 • gwarancje zapłaty długu celnego,
 • gwarancje pokrycia roszczeń z tytułu odpowiedzialności za czynności agencji celnej,
 • gwarancje zapłaty rat leasingowych,
 • gwarancje zapłaty akredytywy,
 • gwarancje przetargowe (zastępująca wadium gotówkowe),
 • gwarancje dobrego wykonania kontraktu (często zastępująca kaucję gwarancyjną),
 • gwarancje zwrotu zaliczki (zabezpieczająca spłatę/zwrot zaliczki),
 • gwarancja płatności (zabezpieczająca zapłatę za dostarczane towary lub usługi)
 • gwarancje zapłaty weksla,
 • gwarancje tranzytowe. 

Doradztwo

 • porady w zakresie zmniejszania obciążeń podatkowych i ZUS-owskich
 • konsultacje i doradztwo w bieżących sprawach prowadzenia firmy
 • sporządzanie raportów finansowych
 • organizacja informacji zarządczej, w tym zaprojektowanie raportów zarządczych
 • badanie sprawozdań finansowych przedsiebiorstw
 • bieżące wsparcie w zarządzaniu finansami firmy
 • analiza skutków finansowych w podejmowaniu bieżących decyzji biznesowych
 • przygotowywanie okresowych raportów zarządczych
 • analizy due diligence
 • doradztwo w optymalizacji kosztów
 • doradztwo podatkowe

Odwiedź nas na Facebooku