Zaloguj do FINASSET
Formularz zapytania
Masz pytanie? Podaj temat a my oddzwonimy.
2017-11-13
Stopy procentowe
WIBID 3M 1,53
WIBOR 3M 1,73
WIBOR 1M 1,66
EURIBOR 3M -0,33
EURIBOR 1M -0,37
Strona Główna » Polityka prywatności

Polityka prywatności Grupa Finanset Spółka z o.o.

Grupa Finanset Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Hożej 43/49 lok.11, wpisana do do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego w Sąszie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000438089 o numerze NIP 7010358126 informuje, że na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926, z późn. zm.) jest administratorem podanych przez Użytkownika danych osobowych.

1. Wypełniony w serwisie Finanset.pl formularz zgłoszeniowy oznacza przesłanie danych osobowych. W przypadku przekazania danych przez Użytkownika serwisu w celach kontaktowych Finanset.pl przetwarza dane podane przez Użytkownika w celu udzielania Użytkownikowi informacji o produktach i usługach oferowanych przez Spółkę oraz w przypadku, kiedy Użytkownik wyrazi na to zgodę w celu przekazywania informacji marketingowej o produktach i usługach oferowanych przez Spółkę.

2. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Klient który zamierza poprawić swoje dane osobowe, względnie odwołać zgodę na ich przetwarzanie w celach marketingowych, powinien wysłać żądanie pocztą na adres klient@finanset.pl

3. Dane osobowe przekazane za pośrednictwem Serwisu są chronione i przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

4. Dane osobowe Użytkownika serwisu mogą być przekazane przez Finanset.pl wyłącznie podmiotom upoważnionym przez przepisy prawa oraz podmiotom na rzecz których Użytkownik udzielił zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.

5. Transmisje danych odbywające się za pośrednictwem Serwisu chronione są za pomocą protokołu transmisji SSL.

Odwiedź nas na Facebooku